zamknij
Ta strona używa plików cookie. Polityka prywatności
Więcej informacji
Serwis kończy działalnośc, więcej szczegółów wyjaśnienia
Regulamin

1. Opis usługi i gwarancje Usługodawcy

 1. Usługa polega na dostarczaniu poprzez pocztę e-mail codziennych informacji o działalnościach gospodarczych założonych poprzedniego dnia
  1. Usługodawca zbiera codziennie z bazy CEIDG nie więcej niż 100 rekordów każdego województwa
 2. Informacje dostarczane Usługobiorcy zależą od wybranych opcji filtrowania
 3. W wypadku, gdy danego dnia nie pojawi się żaden rekord, który spełniałby reguły filtrów wybranych przez Usługobiorcę - zostaje wysłana wiadomość o braku odpowiednich rekordów, usługa uznana jest z zrealizowaną danego dnia jednak opłata nie jest naliczana.
 4. Działanie usługi zależy od systemów informatycznych innych podmiotów, na działanie których Usługodawca nie ma wpływu.
 5. W związku z powyższym Usługodawca nie gwarantuje ciągłości i niezawodności usługi. W przypadku niemożności dostarczenia Usługobiorcy informacji na temat nowo zakładanych działalności gospodarczych Usługodawca zobowiązuje się do
  1. przedłużenia okresu abonamentowego o jeden dzień za każdy opłacony dzień, kiedy usługa nie mogła być świadczona - w przypadku kiedy zakłócenie ma charakter przejściowy
  2. Zwrotu opłaty abonamentowej w wysokości 1/30 za każdy opłacony dzień, kiedy usługa nie mogła być realizowana - w przypadku, gdy zakłócenie ma charakter trwały.

2. Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy następuje w formie elektronicznej, poprzez rejestrację w systemie monitorceidg.pl, akceptację tegoż regulaminu oraz uiszczenie opłaty abonamentowej z góry za wybrany przez siebie okres - co najmniej 1 miesiąca
 2. Zawierając umowę, usługobiorca zgadza się na otrzymywanie rachunków w formacie PDF na adres e-mail podany przy rejestracji (forma elektroniczna).

3.Zerwanie umowy

 1. Wypowiedzenie umowy odbywa się z miesięcznym okresem wypowiedzeni, poprzez wysłanie prośby na adres kontakt@monitorceidg.pl.
 2. Po skutecznym wypowiedzeniu umowy Usługodawca zobowiązuje się do przelania pozostałych środków za niewykorzystane dni. Kwota ta zostanie pomniejszona o koszt obsługi płatności oraz o kolejne 10% pełnej kwoty z tytułu opłaty manipulacyjnej.

4. Program partnerski

 1. Każdy zarejestrowany użytkownik dostaje link programu partnerskiego (link polecający)
 2. W przypadku, gdy nowy użytkownik odwiedzi serwis przy pomocy takiego linku i się zarejestruje - w systemie zostanie zapamiętana infomacja o osobie polecającej
 3. Osoba polecająca będzie dostawać od tej pory bonus w postaci 10% każdej wpłaty każdego użytkownika, któremu polecił serwis przy pomocy linka polecającego
 4. Osoba korzystająca z zaproszenia dostaje jednorazowo bonus w wysokości 25% pierwszej wpłaty
 5. W przypadku gdy użytkownik posiada zarówno wpłaty własne, jak i bonusowe przyjmujesię iż usługa jest opłacana w pierwszej kolejności przez te pierwsze
 6. Płatności bonusowe nie są wypłacane w gotówce

Regulamin jest również dostępny w formacie PDF.